Historický přehled knížat, králů, prezidentů a významných událostí českých dějin

Čechy

Panovníci českých zemí

Stručný přehled

Čechy
Přemyslovci
Bořivoj I.

První historicky doložený Přemyslovec

Předrománský sloh
......
10. století
Spytihněv I.

Počátek Pražského hradu

Vratislav I.
Svatý Václav

28. 9. 935 – zavraždění Svátého Václava

Boleslav I.

Český denár

Boleslav II.

973 – zřízeno pražské biskupství

995 – vyvraždění Slavníkovců

11. století
......
......
......
Jaromír
Oldřich
Břetislav I.
Románský sloh
Spytihněv II.
Vratislav II.

1085 – první český král

Vyšehradský kodex

......
Břetislav II.
12. století
Bořivoj II.
......
Vladislav I.

1125 – Kosmova kronika česká

Soběslav I.
Vladislav II.

1158 – druhý český král

Bedřich
Soběslav II.
......
......
Jindřich Břetislav
......
13. století
Přemysl Otakar I.

1212 – Zlatá bula sicilská

Václav I.
Přemysl Otakar II.

1278 – bitva na Moravském poli

14. století
Václav II.
......

1306 – vymření Přemyslovců

......
......
Lucemburkové
Jan Lucemburský

1344 – založeno pražské arcibiskupství

Gotika
Karel IV.

1348 – založena Univerzita Karlova

1356 – Zlatá bula Karla IV.

15. století
Václav IV.

6. 7. 1415 – upálení Mistra Jana Husa

Zikmund Lucemburský

1434 – bitva u Lipan

1436 – Basilejská kompaktáta

......
interregnum
Ladislav Pohrobek
Jiří z Poděbrad
16. století
Jagell.
Vladislav Jagellonský

1485 – Kutnohorský náboženský mír

Ludvík Jagellonský

1526 – bitva u Moháče

Habsburkové
Ferdinand I.
Renesance
Maxmilián II.
17. století
Rudolf II.

Rudolfův majestát

Matyáš II.
Manýrismus
......
......

8. 11. 1620 – bitva na Bílé hoře

Ferdinand II.
Ferdinand III.

1648 – Vestfálský mír

18. století
Leopold I.

Selská povstání

Baroko
Josef I.
Karel VI.
Marie Terezie

1774 – povinná školní docházka

Rokoko
Habsburko-Lotrinkové
Josef II.

1781 – toleranční patent, zrušení nevolnictví

......

1775–1848 – české národní obrození

Klasicismus
19. století
František I. Rakouský

1831 – založena Matice česká

Empír
Ferdinand V. Dobrotivý

1848 – revoluční rok

20. století
František Josef I.

1867 – rakousko-uherské vyrovnání

1881 – otevření Národního divadla

......

1914–1918 – 1. světová válka

Prezidenti
Tomáš Garrigue Masaryk

28. 10. 1918 – vyhlášení Československa

......
Emil Hácha

1939–1945 – 2. světová válka

......

25. 2. 1948 – komunistický převrat

Klement Gottwald
Antonín Zápotocký
Antonín Novotný
Ludvík Svoboda
Gustáv Husák

17. 11. 1989 – sametová revoluce

Václav Havel

1. 1. 1993 – vznik České republiky

Václav Klaus

2004 – vstup do Evropské unie

Miloš Zeman
Petr Pavel